Aantal dansscholen Nederland stijgt

Balletles van Patricia Velasquez. Fotograaf: Sjoerd Derine. © Foto is eigendom van Dansdocent.nu

Balletles van Patricia Velasquez. Fotograaf: Sjoerd Derine. © Foto is eigendom van Dansdocent.nu

DANSSCHOLEN | Het aantal inschrijvingen van dansscholen bij de Kamer van Koophandel stijgt. Tussen 2013 en 2018 is het aantal dansscholen gemiddeld met 52% toegenomen.

Aantal dansscholen

Het Handelsregister zag in 2018 een toename van 819 dansscholen in vijf jaar tijd. Op 1 januari 2013 stonden er 1569 dansscholen ingeschreven in het Handelsregister. Op 1 april 2018 zijn het er inmiddels 2388. In de provincies Flevoland (72%), Limburg (66%) en Noord-Holland (57%) is de groei het grootst geweest qua aantal dansscholen. In Drenthe (8%) en Zeeland (9%) wordt in 2018 nog bijna net zoveel gedanst als in 2013.

Zo meldde de Kamer van Koophandel op 29 april 2018. Zij baseren deze cijfers op het aantal inschrijvingen in het Handelsregister, aan de hand van SBI codes. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. De SBI code voor dansscholen is 85521.

Kinderdans populair

Uit de scholen die een duidelijke omschrijving aan hun SBI code hebben toegevoegd blijkt dat kinderdans het meest voorkomt. Iedere dansonderneming kan een omschrijving geven van het type dansschool. Hierin kunnen bijvoorbeeld de verschillende dansstijlen genoemd worden. Deze omschrijving is niet verplicht en dus is een precies aantal scholen per dansstijl lastig te geven.

Op 1 januari 2013 stonden er 76 dansscholen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel die zich toegespitst hadden op kinderdans. Op 1 april 2018 zijn dat er maar liefst 165. Een stijging van 117%! Ook het aantal balletscholen zit in de lift. Deze stijgt met 56%. Van 54 balletscholen in 2013 naar 84 scholen in 2018. De derde meeste genoemde stijl is hiphop. Zumba staat op nummer 4.

Dansbeoefening in Nederland

Hoe verhouden deze cijfers over het aantal dansscholen zich tot de dansbeoefening in Nederland?

De toename in het aantal dansscholen tussen 2013 en 2018 lijkt niet gepaard te zijn gegaan met een toename van de dansbeoefening. In 2013 gaf 9,4 procent van de ondervraagden (van de Monitor Amateurkunst) aan in het afgelopen jaar dansen als culturele of creatieve activiteit te hebben beoefend of daar les in te hebben genomen. In 2017 was dit lichtjes gedaald tot 8,4 procent. 

In hoeverre het hier een daadwerkelijke toename van dansscholen betreft of – zoals in veel delen van de culturele sector – een gedeeltelijke versnippering van het aantal bedrijven door een stijgend aantal zzp’ers, is niet bekend. Zo meldt de Boekmanstichting.